med-X ... pracujemy dla najlepszych - pracujemy dla Ciebie !
News & Updates
Wiadomości
08 luty 2007 
Już teraz możesz skorzystać z fototerapii UVB ...


Archiwum

Zdjęcie pantomograficzneNowoczesne leczenie zachowawcze, protetyczne, chorób przyzębia, chirurgiczne oparte jest na diagnostyce radiologicznej zębów ponieważ dostarcza informacji o przebiegu próchnicy, szczelności wypełnień, stanu miazgi zęba, zapaleniu przyzębia, zgorzeli, ilości korzeni, przebiegu kanału, zaniku kości, zębów zatrzymanych, przemieszczonych itp Jest to przeglądowe zdjęcie całego uzębienia, przydatne do planowania leczenia w ortodoncji. Każdy pacjent przed leczeniem powinien mieć je wykonane.


Zdjęcie cefalometryczne
zdjęcie twarzoczaszki niezbędne do planowania leczenia w ortodoncji.

Zdjęcie zęba

Przygotowanie:
Nie ma.
Informacje dodatkowe:
Badanie wykonuje się przy stanach zapalnych i próchniczych, przy bólach zęba oraz dla oceny wypełnienia kanału zęba po leczeniu kanałowym.

Teleradiografia

Przygotowanie:
Bez przygotowania.
Informacje dodatkowe:
Wykonuje się wg. wskazań ortodonty, ze skierowaniem. Badanie służy do wykonania dokładnych pomiarów żuchwy i szczęk oraz ustawienia zgryzu zębów.

Panoramiczne zdjęcie szczęk i żuchwy

Przygotowanie:
Nie ma.
Informacje dodatkowe:
Badanie wykonuje się celem uwidocznienia na jednym zdjęciu wszystkich zębów, żuchwy i szczęk oraz stawów żuchwowo-skroniowych. Obok wskazań stomatologicznych badanie jest wskazane dla wykrycia zmian zapalnych lub nowotworowych w wymienionych kościach twarzoczaszki.

Zdjęcie klatki piersiowej

Przygotowanie:
Wskazane dostarczenie poprzednich zdjęć do porównania.
Informacje dodatkowe:
Jako badanie podstawowe.
W przypadkach zmian zapalnych płuc i opłucnej, gruźlicy i chorób zakaźnych.
Podejrzenia guza, przerzutów nowotworowych oraz powiększonych węzłów chłonnych.
Dla oceny położenia i wielkości serca, aorty i naczyń krążenia płucnego.
Konieczne przyniesienie zdjęc do porównania, o ile były robione.

Zdjęcie kolan

Przygotowanie:
Bez przygotowania.
Informacje dodatkowe:
Pomocne w przypadkach bólów kolan (zmiany zwyrodnieniowe, zapalne) w poszukiwaniu uszkodzeń pourazowych.
Obraz rtg. wykazuje zwężenie szpary stawowej, wyrośla kostne na krawędziach kości tworzących staw kolanowy lub rzepkowo-udowy, wolne ciała kostne śródstawowe, ewentualnie zwapnienia łękotki.

Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego

Przygotowanie:
Po wypróżnieniu.
Informacje dodatkowe:
Wykorzystuje się w przypadkach bólów kręgosłupa (zmiany zwyrodnieniowe - dyskopatia i inne) oraz w poszukiwaniu uszkodzeń pourazowych, przyczyn zmian postawy.

Zdjęcie kręgosłupa piersiowego

Przygotowanie:
Bez przygotowania.
Informacje dodatkowe:
Pomocne w wyjaśnianiu przyczyn bólów (zmiany zwyrodnieniowe, zapalne i inne). W poszukiwaniu uszkodzeń pourazowych oraz zaburzeń postawy.

Zdjęcie kręgosłupa szyjnego

Przygotowanie:
Bez przygotowania.
Informacje dodatkowe:
Pomocne w poszukiwaniu uszkodzeń pourazowych, wyjaśnienia przyczyn bólów szyi i barków oraz zawrotów głowy (zmiany zwyrodnieniowe dyskopatia, żebra szyjne, wady rozwojowe).

Zdj. kręgosłupa szyjnego piersiowego i lędźwiowego

Przygotowanie:
Bez przygotowania.
Informacje dodatkowe:
Badanie ma na celu wykrycie nieprawidłowości postawy, ewentualnej przyczyny bólów w kręgosłupie (zmiany zwyrodnieniowe - dyskopatia), uraz kręgosłupa.
Objawy rtg.: obniżenie wysokości trzonu kręgowego, jego zniekształcenie, obniżenie wysokości krążka międzykręgowego, wyrośla kostne na krawędziach trzonów kręgowych, skrzywienie odcinka kręgosłupa.

Zdjęcie miednicy

Przygotowanie:
NIE MA.
Informacje dodatkowe:
Ocena stawów krzyżowo-biodrowych i stawów biodrowych w przypadkach zmian zapalnych i zwyrodnieniowych.
Ocena zniekształceń pourazowych oraz wrodzonych, zwłaszcza stawów biodrowych. Ocena struktury kości.
Wskazane przyniesienie zdjęc poprzednich do porównania.

Mammografia

Przygotowanie:
Nie ma.
Informacje dodatkowe:
Mammografia jest badaniem radiologicznym pozwalającym otrzymać czarno-biały obraz piersi kobiety na kliszy rentgenowskiej. Badaniu powinny się poddać kobiety w celu diagnostycznym w przypadkach stwierdzonych nieprawidłowości w gruczole piersiowym takich, jak guzki, zgrubienia, wyciek z brodawek, zniekształcenia zewnętrznych zarysów sutka, zmiany skórne.
W przypadku, gdy powyższe zmiany stwierdza się u kobiet poniżej 35-go roku życia lub kobiet w ciąży, pierwszym badaniem powinno być USG piersi. U kobiet po 35 roku życia pierwszym badaniem powinna być mammografia.
Drugą grupę kobiet stanowią Panie po 5 roku życia, u których nie stwierdza się żadnych odchyleń od stanu prawidłowego, a badanie wykonuje się profilaktycznie. Te Panie powinny wykonać mammografię jeden raz pomiędzy 35 a 40 rokiem życia, co dwa lata pomiędzy 40 a 50 rokiem życia, co roku pomiędzy 50 a 60 rokiem życia.
Obraz sutków na zdjęciu rentgenowskim charakteryzuje się dużą różnorodnością, która zależy od budowy piersi. U kobiet młodych sutki mają przewagę tkanki gruczołowej, w późniejszym wieku w budowie piersi dominuje tkanka tłuszczowa. Wpływ na budowę piersi ma ciąża, leczenie hormonalne.
Ocena mammografii jest trudna, dużą pomocą jest jej uzupełnienie krótkim wywiadem i badaniem fizykalnym. Czułość mammografii jest znacznie wyższa w sutku o budowie tłuszczowej (do 95%), niższa w sutku o gęstej budowie gruczołowej (80%). Wywiad pozwala na ocenę ewentualnego ryzyka zachorowania (na przykład rak sutka w bliskiej rodzinie), a badanie fizykalne pozwala na stwierdzenie zmian skórnych (blizny, brodawki skórne), wycieku z brodawki sutkowej, guza i jego lokalizacji, co może być wskazaniem do wykonania dodatkowych zdjęć celowanych, powiększonych, szczególnie przy nietypowym położeniu zmiany.
Mammografia powinna być wykonywana u kobiet miesiączkujących w pierwszej połowie cyklu.
Bardzo ważna przy ocenie mammografii jest możliwość porównania zdjęć aktualnie wykonanych ze zdjęciami z poprzednich badań.
Nie zawsze otrzymany obraz mammograficzny jest jednoznaczny, szczególnie przy małych rozmiarach guzka. Wówczas kieruje się pacjentkę na biopsję, aby otrzymać tkankę do badania mikroskopowego.
Mammografia pozwala również na rozpoznanie innych zmian, jak guzgki łagodne, dysplazja, torbiel i ich różnicowania ze zmianami złośliwymi.
Postęp w rozwoju mammografi umożliwił znaczne zmniejszenie dawki promieniowania, jaką pacjentka otrzymuje podczas badania.

Zdjęcie czaszki

Przygotowanie:
nie ma.
Informacje dodatkowe:
Zdjęcia wykonuje się w przypadkach urazu głowy, podejrzenia guza mózgu, wady wrodzonej, wodogłowia, zmian strukturalnych kości.
Dla lokalizacji kontrastujących cieni wewnątrzczaszkowych.

Zdjęcie zatok

Przygotowanie:
Nie ma. Wskazane przyniesienie zdjęć poprzednio wykonanych.
Informacje dodatkowe:
Badanie wykonuje się dla oceny powietrzności zatok przy infekcjach górnych dróg oddechowych i katarze, celem wykluczenia ognisk zakażenia przy długotrwałych stanach zapalnych różnych narządów. oraz przy bólach głowy.
Dla oceny ścian zatok po urazach twarzoczaszki oraz oceny przegrody nosowej.

Zdjęcie stawów biodrowych u dzieci

Przygotowanie:
Nie wymaga przygotowania. Wskazane jest dostarczenie uprzednio wykonanych badań celem porównania.
Informacje dodatkowe:
Jest to badanie pokazujące stopień rozwoju kostnych części miednicy i stawów biodrowych. Zarówno badanie USG, jak i badanie rentgenowskie stawów biodrowych są badaniami dopełniającymi się. Zdjęcie rentgenowskie stawów biodrowych wykonuje się zwykle dopiero u starszych niemowląt tam, gdzie ocena USG stawów biodrowych jest już niepełna.
Wskazania: badanie wykonywane jest najczęściej u starszych niemowląt z podejrzeniem nieprawidłowego rozwoju stawów biodrowych zwanego dysplazją.
U dzieci kilkuletnich najczęstszym powodem badania są bóle stawu biodrowego, zaburzenia chodu (utykanie), kiedy to podejrzewa się zaburzenia ukrwienia kości udowej wstawie biodrowym (tzw. choroba Perthesa).
Jednakże badanie może być przeprowadzone dopiero po zbadaniu dziecka przez lekarza i podstawą do jego wykonania jest wyłącznie skierowanie lekarskie, na którym znajdować się będzie dokładne określenie celu badania.

Zdjęcie stawów biodrowych

Przygotowanie:
Bez przygotowania.
Informacje dodatkowe:
W poszukiwaniu uszkodzeń pourazowych. Poszukiwanie przyczyn bólów i bolesnego ograniczenia ruchomości w stawach biodrowych (zmiany zwyrodnieniowe, zapalne, martwice jałowe, zaburzenia rozwojowe, zmiany nowotworowe).